Innovations- och IP-värderingar

”Det är först när du förstår värdet av innovation och IP som det blir en riktig tillgång, och det är då affärsmöjligheter skapas”

Intelligenta investeringar

Investeringar i teknikbolag förutsätter aktiv värdering av immateriella tillgångar och innovationskraft. Våra verktyg och metoder tillhandahåller den intelligens du behöver för att göra riktiga affärsbeslut.

Avancerade Affärsanalyser

Komplettera dina nuvarande ekonomiska analyser med avancerade analyser av innovationskraft och teknisk utveckling inom olika segment och teknologier.