Innovationsledning

2021-Cascelotte-17,large.2x.1621972532

Systematiskt och analysbaserat innovationsarbete.

Cascelottes metoder för innovationsarbete baserar sig på att kontinuerligt analysera teknisk utveckling hos både er själva, era konkurrenter och marknaden. Genom att systematisera och strukturera innovationsarbetet med hjälp av moderna verktyg och utgå från noggrant analysarbete spar ni både tid och pengar samtidigt som effektivitet och output från ert innovationsarbete förbättras.

 

 

 

Förutsättningar, viktiga frågeställningar för lyckad långsiktig innovation:

Resurshantering – vilka resurser har ni till förfogande för ert innovationsarbete?

Finansiering – Hur ska innovationsarbetet finansieras och vilken är förväntad avkastning?

Samarbeten – Hur ser förutsättningarna för externa samarbeten ut?

IP Strategi – Hur ska Immateriella tillgångar hanteras?

Patent och teknikanalyser av:

Prioritering och värdering av:

Analyser och metoder för:

Affären

Konkurrenterna

Marknaden

Tekniska områden

Marknadssegment

Kundnytta

Teknisk konfliktanalys

Tekniska och fysikaliska grundorsaker.

System och tidsserieanalys.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte !

Favicon blue