Utbildning

2021-Cascelotte-17,large.2x.1621972532

Cascelotte erbjuder utbildningar inom innovation och patent.

Alla utbildningar går att få anpassade till ert speciella intresseområde. Exempel och beskrivningar utformas till er teknik och till det senaste på området.

Inspirationsföreläsning

Patentsökningar Grundkurs

Patentstatistik Grundkurs

En inspirerande och kunskapshöjande föreläsning om varför, hur och när ni har användning av innovationsanalyser.

Kunskap om hur man söker efter patent är idag ett nödvändigt hjälpmedel för de flesta som jobbar med teknikutveckling och/eller affärsutveckling. Vi lär oss söka efter specifika patent, konkurrenters patent, tekniksökningar med mera.

Patentstatistik används idag inom alltfler områden för att analysera teknisk utveckling, bolagsutveckling och för att jämföra utveckling mellan länder och regioner.

Patent- och Forskningsdriven Teknisk Innovation

Företagsanpassad Teknisk Innovation

Patentvärdering Grundkurs

Kursen ges i samarbete med NyTeknik Education.

Länk

Kursen är speciellt framtagen för att ge ökad förståelse för hur ni använder patentsökningar , systematik och moderna metoder för teknisk innovation. Före kursen går vi igenom de tekniska utmaningar ni ser och tar fram verkliga case utifrån dessa.

Em grundläggande kurs i patentvärdering. Vi tar upp både grundläggande teoretiska modeller för monetär värdering och indikator baserade modeller för relativ kvalitativ värdering.

Du bör ha  god kunskap om patent och patentstatistik för denna kurs.

Favicon blue