Innovationsanalyser

Innovationsanalyser

Patentvärderingar

Innovationsstrategier

Vi är experter på teknisk innovation och patent. Vi hjälper dig och ditt team att med hjälp av moderna verktyg och metoder analysera och förbättra ert innovationsarbete. Vi arbetar med systematisk  innovation som ger tydliga resultat.

Vi utbildar er i användandet av patentanalyser och innovationsanalyser för att förbättra effektiviteten i ert innovationsarbete.

Cascelotte använder avancerade verktyg för att analysera det ekonomiska värdet av era och era konkurrenters patent. Genom dessa analyser kan vi tillhandahålla ovärderlig information om innovationskraft och effektivitet hos:

  • Forsknings- och utvecklingsinitiativ
  • Länder och regioner
  • Universitet och institutioner
  • Företag

Vi hjälper er att utforma och förbättra er innovations- och IP-strategi genom att tydliggöra hur strategin ska kopplas till affärsnytta samt hur den ska följas upp och utvärderas utifrån era mål.

laptop-3196481_1920

Att förstå effekterna och resultaten av innovations policy och innovationsstrategier är mycket viktigt för utvecklingen av långsiktigt hållbara innovationssystem. Cascelotte använder avancerade algoritmer för att analysera stora mängder data från vetenskapliga publiceringar, patent och ekonomisk utveckling. Kontakta oss för:

 

  • Innovationsjämförelser och statistik
  • Tekniska jämförelser
  • Värdering av innovationseffektivitet
  • Mätning av regional utveckling och innovationskraft.
  • Landsbaserad innovationsstatistik

Nobel Priset i Kemi 2020 - En innovationsanalys av CRISPR/Cas9 (Report in Swedish only)