Det intelligenta sättet att förbättra innovation

Med Cascelottes analyser av innovation och innovationssystem förbättras era förutsättningar att lyckas med innovationsarbetet. Ni får en tydlig bild av nuläget, omvärlden och sannolika tekniska framtider. Våra analyser inkluderar:

 • Teknikjämförelser
 • Innovationseffektivitet
 • Innovationsutveckling
 • Internationella och regionala jämförelser

Strukturerade metoder och smarta verktyg gör innovationsarbetet betydligt mer effektivt och ger bättre förutsättningar för ekonomisk framgång. Vi stöttar er i hela innovationsprocessen och fokuserar på att skapa affärsnytta av ert innovationsarbete. Under vår ledning får ni hjälp med bland annat:         

 • Nulägesanalys
 • Konkurrentanalys
 • Finansieringsanalys
 • Resursanalys
 • Dokumentation
 • Framtidsspaning
 • Innovationsmetodik

Värderingar av innovationskraft och immateriella tillgångar är en av de viktigaste faktorerna för  för utvärdering av till exempel:

 • Företag
 • Teknikutveckling
 • Investeringar
 • Försäkringar
Engelsk+variant+-+Fast+storlek+60mm+300+DPI+-+Bra+fr+Word
KTH_Logotyp_RGB_2013
OpiFlex-logo-big
Vinnova_green_payoff_ENG_RGB
HHK lockup Black
medtechlabs_logo_RGB_orange-65
energimyndigheten_engelsklogo_rgb