Världsledande inom patent- och innovationsanalyser

Med Cascelottes analyser av innovation och innovationssystem förbättras era förutsättningar att lyckas med innovationsarbetet. Ni får en tydlig bild av nuläget, omvärlden och sannolika tekniska framtider. Våra analyser inkluderar:

  • Teknikjämförelser
  • Innovationseffektivitet
  • Innovationsutveckling
  • Internationella och regionala jämförelser

 

Cascelottes olika utbildningar och föreläsningar ger en god förståelse för hur olika analyser av patent och forskningsdata kan förbättra innovationsförmåga. Alla våra kurser går att få helt anpassade efter era önskemål med verkliga exempel från ert teknikområde.
  • Inspirationsföreläsning
  • Patentsökningar Grundkurs
  • Patentstatistik Grundkurs
  • Patent- och Forskningsdriven Teknisk Innovation
  • Företagsanpassad Teknisk Innovation
  • Patentvärdering Grundkurs
Engelsk+variant+-+Fast+storlek+60mm+300+DPI+-+Bra+fr+Word
KTH_Logotyp_RGB_2013
OpiFlex-logo-big
Vinnova_green_payoff_ENG_RGB
HHK lockup Black
medtechlabs_logo_RGB_orange-65
energimyndigheten_engelsklogo_rgb